.

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pomoc:inne:jak_blokowac_dostep_do_stron_z_ip [2013/06/03 14:42]
Emil Golonka utworzono
pomoc:inne:jak_blokowac_dostep_do_stron_z_ip [2014/06/23 10:25] (aktualna)
Emil Golonka
Linia 14: Linia 14:
 W przypadku blokowania zakresu adresów IP neleży podać je w następujący sposób W przypadku blokowania zakresu adresów IP neleży podać je w następujący sposób
 <code> <code>
-deny from deny from 89.96.0.0-89.96.255.255+deny from 89.96.0.0-89.96.255.255
 </code> </code>
 lub lub
 <code> <code>
-deny from deny from 89.96.*.*+deny from 89.96.*.*
 </code> </code>
 lub lub
 <code> <code>
-deny from deny from 89.96.000.000+deny from 89.96.000.000
 </code> </code>
 lub lub
 <code> <code>
-deny from deny from 89.96.+deny from 89.96.
 </code> </code>
 Wszystkie przykłady zadziałają tak samo i zablokują wszystkie adresy zaczynające się od 89.96. Wszystkie przykłady zadziałają tak samo i zablokują wszystkie adresy zaczynające się od 89.96.