.

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pomoc:php:jak_uruchamiac_composera [2019/03/19 17:28] (aktualna)
Michał Gottlieb utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +====== Jak uruchamiać Composera w innej wersji PHP? ======
 +
 +Composer podczas uruchamiania z poziomu SSH korzysta z domyślnej wersji PHP zainstalowanej na serwerze.\\
 +Aby wymusić na nim użycie innej wersji, należy po zalogowaniu przez SSH wpisać dwie linie:
 +
 +<code bash>
 +alias php="/usr/local/php72/bin/php"
 +alias composer="/usr/local/php72/bin/php /usr/local/bin/composer"
 +</code>
 +
 +Obie linie można dopisać na końcu pliku .bashrc znajdującego się w katalogu domowym (~/.bashrc). W ten sposób nie będzie potrzeby wpisywania ich po każdym zalogowaniu.
 +
 +Aby użyć innej wersji PHP należy odpowiednio zmienić jej numer, np.:\\
 +PHP 5.6: ''/usr/local/php56/bin/php''
 +
 +Aby zamiast systemowego composera uruchomić wersję zainstalowaną lokalnie na koncie, należy zmienić ścieżkę ''/usr/local/bin/composer''"na pełną ścieżkę bezwzględną do composera zainstalowanego lokalnie, np.: ''/home/użytkownik/composer.phar''