.

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pomoc:konta_ssh:jak_utworzyc_repezytorium_svn [2011/09/14 14:09]
Michał Gottlieb utworzono
pomoc:konta_ssh:jak_utworzyc_repezytorium_svn [2012/04/20 11:00] (aktualna)
Michał Gottlieb
Linia 3: Linia 3:
  
  
-Aby utworzyć nowe, własne repezytorium SVN, należy zalogować się do konta przez SSH i uruchomić polecenie:+Aby utworzyć nowe, własne repozytorium SVN, należy zalogować się do konta przez SSH i uruchomić polecenie:
  
 <code> <code>
Linia 10: Linia 10:
 gdzie: gdzie:
   * **UŻYTKOWNIK:** nazwa użytkownika (tak jak login do konta SSH)   * **UŻYTKOWNIK:** nazwa użytkownika (tak jak login do konta SSH)
-  * **KATALOG:** katalog dla repezytorium umieszczony na koncie użytkownika+  * **KATALOG:** katalog dla repozytorium umieszczony na koncie użytkownika
  
 Przykładowo: Przykładowo:
Linia 19: Linia 19:
 </code> </code>
  
-W efekcie system automatycznie utworzy repezytorium we wskazanym katalog wraz z całą jego konfiguracją. +W efekcie system automatycznie utworzy repozytorium we wskazanym katalogu wraz z całą jego konfiguracją. 
-Przed umieszczeniem plików w repezytorium zalecane jest zamknięcie go tylko do wybranych i autoryzowanych użytkowników.+Przed umieszczeniem plików w repozytorium zalecane jest zamknięcie go tylko do wybranych i autoryzowanych użytkowników.
 Można to zrobić np. dodając odpowiedniego użytkownika z hasłem oraz wyłączając dostęp anonimowy. Można to zrobić np. dodając odpowiedniego użytkownika z hasłem oraz wyłączając dostęp anonimowy.
  
Linia 54: Linia 54:
 </code> </code>
  
-W rezultacie utworzone repezytorium będzie dostępne tylko dla autoryzowanych użytkowników (plik **passwd**) i ze zdefiniowanymi uprawnieniami (plik **authz**).+W rezultacie utworzone repozytorium będzie dostępne tylko dla autoryzowanych użytkowników (plik **passwd**) i ze zdefiniowanymi uprawnieniami (plik **authz**).
  
 Składnia dla uprawnień użytkowników w pliku authz oznacza: Składnia dla uprawnień użytkowników w pliku authz oznacza:
-  * **[/]**: katalog repezytorium, w tym przypadku katalog nadrzędny, czyli całe repezytorium+  * **[/]**: katalog repozytorium, w tym przypadku katalog nadrzędny, czyli całe repozytorium
   * **admin = rw**: prawa odczytu (r) i zapisu (w) dla użytkownika "admin"   * **admin = rw**: prawa odczytu (r) i zapisu (w) dla użytkownika "admin"
  
-Na koniec można sprawdzić działanie repezytorium za pomocą dowolnego klienta SVN, podając jako adres docelowy:+Kiedy wszystkie repozytoria zostaną utworzone, należy wybrać metodę dostępu do nich. 
 +Dostępne metody to natywny protokół SVN (svn://) oraz SSH (svn+ssh://).
  
 +W przypadku dostępu przez SSH, dostęp jest realizowany zgodnie z danymi dostępowymi konta systemowego (SSH) i ignorowane są konfiguracje użytkowników w repozytorium. Połączenie tą metodą odbywa się po adresie:
 <code> <code>
-svn://domena.pl/użytkownik/repezytorium+svn+ssh://domena.pl/home/użytkownik/repozytorium 
 +</code> 
 + 
 +Aby korzystać z pełnej konfiguracji posiadanego repozytorium, należy uruchomić na własnym koncie osobnego daemona SVN, który będzie nasłuchiwał na wybranym i wolnym porcie. Można to zrobić poleceniem: 
 +<code> 
 +svnserve -r /home/użytkownik/katalog_svn --listen-port 3691 -d
 </code> </code>
  
 gdzie: gdzie:
-  * **domena.pl**: dowolna domena przypisana konta w jego panelu 
   * **użytkownik**: nazwa użytkownika systemowego (login SSH)   * **użytkownik**: nazwa użytkownika systemowego (login SSH)
-  * **repezytorium**: ścieżka do repezytorium względem katalogu domowego użytkownika, np. "svn/projekt1"+  * **katalog_svn**: nazwa katalogu zawierającego repozytoria (np. "svn") 
 +  * **3691**: numer portu, na którym nasłuchiwać będzie serwer - jeśli wybrany port jest już zajęty, należy go zwiększyć 
 + 
 +Na koniec można sprawdzić działanie repozytorium za pomocą dowolnego klienta SVN, podając jako adres docelowy: 
 + 
 +<code> 
 +svn://domena.pl:3691/repozytorium 
 +</code> 
 + 
 +gdzie: 
 +  * **domena.pl**: dowolna domena przypisana konta w jego panelu 
 +  * **repozytorium**: nazwa istniejącego repozytorium, np. "projekt1"
  
 Analogicznie do przedstawionego przykładu: Analogicznie do przedstawionego przykładu:
  
 <code> <code>
-svn://uzytkownik1.unixstorm.org/uzytkownik1/svn/projekt1+svn://uzytkownik1.unixstorm.org:3691/projekt1
 </code> </code>