.

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pomoc:konta_www:ftp:total_commander_howto [2012/05/11 14:38] (aktualna)
adrian utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +1. Uruchom program TotalCommander.
  
 +2. W górnym menu **Sieć** wybierz opcję **FTP Połączenie...** lub skorzystaj ze skrótu **Ctrl+N**
 +
 +{{:pomoc:konta_www:ftp:totalcommander01.png?nolink&|}}
 +
 +3. W oknie **Połącz z serwerem FTP** kliknij w **Nowe połączenie...**
 +
 +{{:pomoc:konta_www:ftp:totalcommander02.png?nolink&|}}
 +
 +4. Uzupełnij dane:
 +
 +**Sesja** (1) - dowolna nazwa, pod którą na liście połączeń będzie znajdowało się tworzone połączenie FTP.
 +
 +**Nazwa hosta** (2) - Twoja domena //(np. moja domena.pl lub nazwaużytkownika.unixstorm.org)//
 +
 +**Użytkownik** (3) - Nazwa użytkownika FTP 
 +
 +**Hasło** (4)- w tym polu podaj swoje hasło 
 +
 +Zatwierdź dane klikając w OK
 +
 +{{:pomoc:konta_www:ftp:totalcommander03.png?nolink&|}}
 + 
 +5. Zobaczysz swoje połączenie na liście połączeń FTP //(pod nazwą jaką wybrałeś w punkcie 4 w opcji Sesja)//. Kliknij **Połącz**.
 +
 +{{:pomoc:konta_www:ftp:totalcommander04.png?nolink&|}}
 +
 +6. W lewym oknie TotalCommandera pojawią się katalogi z FTP.
 +
 +{{:pomoc:konta_www:ftp:totalcommander05.png?nolink&|}}