.

Jak blokować dostęp do strony z IP?

Aby zablokować pojedynczy adres IP należy w pliku .htaccess dopisać

order allow,deny
deny from xxx.xxx.xxx.xxx
allow from all

gdzie xxx.xxx.xxx.xxx jest adresem IP do zablokowania.

Aby zablokować inne adresy IP należy dopisać kolejne linie deny from xxx.xxx.xxx.xxx.

W przypadku blokowania zakresu adresów IP neleży podać je w następujący sposób

deny from 89.96.0.0-89.96.255.255

lub

deny from 89.96.*.*

lub

deny from 89.96.000.000

lub

deny from 89.96.

Wszystkie przykłady zadziałają tak samo i zablokują wszystkie adresy zaczynające się od 89.96.

Istnieje również możliwość zablokowania dostępu ze wszystkich adresów IP z wyjątkiem np. jednego, np. ograniczając dostęp do panelu administracyjnego strony. W tym celu w pliku .htaccess dopisujemy

Deny from all
Allow from yyy.yyy.yyy.yyy

gdzie yyy.yyy.yyy.yyy jest adresem IP, z którego będzie możliwość połączenia się ze stroną.