.

Jak skorzystać z TRACa?

1. Zaloguj się do systemu przez SSH

2. W katalogu domowym utwórz katalog z projektami np.

mkdir trac

3. W utworzonym katalogu trac utwórz nowy projekt podając pełną ścieżkę do katalogu:

trac-admin /home/nazwa_użytkownika/trac/nazwa_projektu initenv

4. Aby utworzyć więcej niż jeden projekt, należy powtórzyć punkt 3.

5. Uruchom demona tracd

tracd --port 8000 -e /home/nazwa_użytkownika/trac -d

6. Trac zostanie uruchomiony na porcie 8000 i dostępny jest pod adresem moja_domena:8000