.

Błąd 500 przy włączonej autoryzacji (AuthType configured with no corresponding authorization directives)

Jeśli na Twojej stronie włączona jest autoryzacja HTTP (wyświetlanie okna logowania w celu wyświetlenia strony) i po wejściu na stronę otrzymujesz błąd 500 Internal Server Error, a w logach błędów znajduje się komunikat:

AuthType configured with no corresponding authorization directives

to znaczy, że w bloku z dyrektywami serwera WWW dotyczącymi autoryzacji brakuje wymaganej linii:

require valid-user

Aby rozwiązać problem, otwórz plik .htaccess, w którym znajdują się Twoje instrukcje autoryzacji HTTP i dopisz na końcu tych instrukcji podaną wyżej linię.