.

Jak dodać bazę danych MySQL?

Standardowo, wszystkie utworzone konta WWW udostępniane są bez baz danych MySQL. Przed rozpoczęciem pracy z MySQL należy utworzyć nową bazę oraz zdefiniować do niej dane dostępowe.

Zarządzanie bazami MySQL dostępne jest w panelu serwera w sekcji Zarządzanie kontamiZarządzanie MySql:

Po wejściu do powyższej opcji pojawi się lista utworzonych na danym koncie baz danych wraz z najważniejszymi opcjami. Aby utworzyć nową, pustą bazę należy kliknąć w przycisk „UTWÓRZ NOWĄ BAZĘ DANYCH”:

W kolejnym kroku pojawi się formularz, w którym należy podać wszystkie niezbędne dane:

  • Nazwa bazy danych: dowolna nazwa
  • Nazwa użytkownika: dowolna nazwa (domyślnie system użyje nazwy bazy danych)
  • Hasło użytkownika: hasło, za pomocą którego będzie możliwe logowanie do utworzonej bazy

Następnie należy potwierdzić klikając w przycisk „UTWÓRZ BAZĘ DANYCH”

Po utworzeniu bazy danych system wyświetli podsumowanie:

Wyświetlone dane dostępowe należy zapamiętać lub zapisać - nie będzie można ich wyświetlić w przypadku utraty.