.

Jak dodać bazę danych MySQL?

Standardowo, wszystkie utworzone konta WWW udostępniane są bez baz danych MySQL. Przed rozpoczęciem pracy z MySQL należy więc utworzyć nową bazę oraz zdefiniować do niej dane dostępowe.

Zarządzanie bazami MySQL dostępne jest w panelu, pod opcją „Konfiguracja MySQL”:

Po wejściu do powyższej opcji pojawi się lista utworzonych na danym koncie baz danych wraz z najważniejszymi opcjami. Aby utworzyć nową, pustą bazę należy przejść do opcji „Załóż nową bazę danych”:

W kolejnym kroku pojawi się formularz, w którym należy podać wszystkie niezbędne dane:

  • Nazwa bazy danych: dowolna nazwa
  • Nazwa użytkownika: dowolna nazwa
  • Hasło użytkownika: hasło, za pomocą którego będzie możliwe logowanie do utworzonej bazy
  • Potwierdź hasło: ponownie, takie samo hasło jak wyżej

Po wprowadzeniu wszystkich danych i kliknięciu w przycisk „Załóż” zostanie wyświetlone potwierdzenie wraz z pełnymi danymi dostępowymi i adresem IP serwera MySQL:

Wyświetlone dane dostępowe należy zapamiętać lub zapisać - nie będzie można ich wyświetlić w przypadku utraty.