.

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pomoc:konta_www:bazy_danych:jak_dodac_baze_danych_mysql [2012/04/20 11:06]
Michał Gottlieb
pomoc:konta_www:bazy_danych:jak_dodac_baze_danych_mysql [2020/01/02 20:20] (aktualna)
Michał Gottlieb
Linia 3: Linia 3:
  
 Standardowo, wszystkie utworzone konta WWW udostępniane są bez baz danych MySQL. Standardowo, wszystkie utworzone konta WWW udostępniane są bez baz danych MySQL.
-Przed rozpoczęciem pracy z MySQL należy więc utworzyć nową bazę oraz zdefiniować do niej dane dostępowe.+Przed rozpoczęciem pracy z MySQL należy utworzyć nową bazę oraz zdefiniować do niej dane dostępowe.
  
-Zarządzanie bazami MySQL dostępne jest w panelu, pod opcją **"Konfiguracja MySQL";**:+Zarządzanie bazami MySQL dostępne jest w panelu serwera w sekcji **Zarządzanie kontami** -&gt**Zarządzanie MySql**:
  
-{{ :pomoc:konta_www:bazy_danych:konfiguracjasql.jpg?nolink& |}}+{{ :pomoc:konta_www:bazy_danych:jak_dodac_baze_danych_01.png?nolink& |}}
  
 Po wejściu do powyższej opcji pojawi się lista utworzonych na danym koncie baz danych wraz z najważniejszymi opcjami. Po wejściu do powyższej opcji pojawi się lista utworzonych na danym koncie baz danych wraz z najważniejszymi opcjami.
-Aby utworzyć nową, pustą bazę należy przejść do opcji **"Załóż nową bazę danych"**:+Aby utworzyć nową, pustą bazę należy kliknąć w przycisk **"UTWÓRZ NOWĄ BAZĘ DANYCH"**:
  
-{{ :pomoc:konta_www:bazy_danych:zalozbaze.jpg?nolink& |}} +{{ :pomoc:konta_www:bazy_danych:jak_dodac_baze_danych_02.png?nolink& |}}
  
 W kolejnym kroku pojawi się formularz, w którym należy podać wszystkie niezbędne dane: W kolejnym kroku pojawi się formularz, w którym należy podać wszystkie niezbędne dane:
   * **Nazwa bazy danych:** dowolna nazwa   * **Nazwa bazy danych:** dowolna nazwa
-  * **Nazwa użytkownika:** dowolna nazwa+  * **Nazwa użytkownika:** dowolna nazwa (domyślnie system użyje nazwy bazy danych)
   * **Hasło użytkownika:** hasło, za pomocą którego będzie możliwe logowanie do utworzonej bazy   * **Hasło użytkownika:** hasło, za pomocą którego będzie możliwe logowanie do utworzonej bazy
-  * **Potwierdź hasło:** ponownie, takie samo hasło jak wyżej 
  
-{{ :pomoc:konta_www:bazy_danych:nazwabazy.jpg?nolink&amp|}} +Następnie należy potwierdzić klikając w przycisk **"UTWÓRZ BAZĘ DANYCH"**
  
-Po wprowadzeniu wszystkich danych i kliknięciu w przycisk **"Załóż"** zostanie wyświetlone potwierdzenie wraz z pełnymi danymi dostępowymi i adresem IP serwera MySQL:+{{ :pomoc:konta_www:bazy_danych:jak_dodac_baze_danych_03.png?nolink&amp|}} 
 + 
 +Po utworzeniu bazy danych system wyświetli podsumowanie: 
 + 
 +{{ :pomoc:konta_www:bazy_danych:jak_dodac_baze_danych_04.png?nolink& |}}
  
-{{ :pomoc:konta_www:bazy_danych:gotowe.jpg?nolink& |}}  
  
 Wyświetlone dane dostępowe należy zapamiętać lub zapisać - nie będzie można ich wyświetlić w przypadku utraty. Wyświetlone dane dostępowe należy zapamiętać lub zapisać - nie będzie można ich wyświetlić w przypadku utraty.