.

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pomoc:konta_www:bazy_danych:jak_dodac_baze_danych_mysql [2012/02/03 16:29]
Emil Golonka
pomoc:konta_www:bazy_danych:jak_dodac_baze_danych_mysql [2012/04/20 11:06] (aktualna)
Michał Gottlieb
Linia 9: Linia 9:
 {{ :pomoc:konta_www:bazy_danych:konfiguracjasql.jpg?nolink& |}} {{ :pomoc:konta_www:bazy_danych:konfiguracjasql.jpg?nolink& |}}
  
-Po wejściu powyższej opcji pojawi się lista utworzonym na danym koncie baz danych wraz z najważniejszymi opcjami.+Po wejściu do powyższej opcji pojawi się lista utworzonych na danym koncie baz danych wraz z najważniejszymi opcjami.
 Aby utworzyć nową, pustą bazę należy przejść do opcji **"Załóż nową bazę danych"**: Aby utworzyć nową, pustą bazę należy przejść do opcji **"Załóż nową bazę danych"**:
  
Linia 16: Linia 16:
 W kolejnym kroku pojawi się formularz, w którym należy podać wszystkie niezbędne dane: W kolejnym kroku pojawi się formularz, w którym należy podać wszystkie niezbędne dane:
   * **Nazwa bazy danych:** dowolna nazwa   * **Nazwa bazy danych:** dowolna nazwa
-  * **Naza użytkownika:** dowolna nazwa+  * **Nazwa użytkownika:** dowolna nazwa
   * **Hasło użytkownika:** hasło, za pomocą którego będzie możliwe logowanie do utworzonej bazy   * **Hasło użytkownika:** hasło, za pomocą którego będzie możliwe logowanie do utworzonej bazy
   * **Potwierdź hasło:** ponownie, takie samo hasło jak wyżej   * **Potwierdź hasło:** ponownie, takie samo hasło jak wyżej