.

Jak dodać nowego użytkownika do bazy danych?

Aby to zrobić, należy:

  • Krok 1: zalogować się do DirectAdmin
  • Krok 2: jeżeli posiadasz kilka domen wybierz tę, w której ma zostać dodany użytkownik bazy danych, w przeciwnym wypadku przejdź do Kroku 3
  • Krok 3: w menu Twoje konto klinkąć w link Konfiguracja SQL

  • Krok 4: wybrać bazę, do której ma być dodany nowy użytkownik
  • Krok 5: klinkąć w link Dodaj nowego użytkownika bazy

  • Krok 6: dodać nowego użytkownika wpisując jego nazwę lub wybrać obecnego z rozwijanej listy

  • Krok 7: podać dwukrotnie hasło

  • Krok 8: kliknąć Załóż

Jeżeli wszystko zostało przeprowadzone poprawnie, zostanie wyświetlony informacja o dodaniu nowego użytkownika do bazy danych.