.

Jak skonfigurować połączenie do bazy z zewnętrznego serwera?

1. Zaloguj się do panelu DirectAdmin. (Jak zalogować się do panelu?)

2. Przejdź do Zarządzanie MySQL

3. Wybierz bazę danych (klikając w jej nazwę).

4. W polu tekstowym Dostęp z Hosta wpisz adres IP serwera, który ma mieć dostęp do bazy lub symbol % jeżeli chcesz zezwolić na dostęp ze wszystkich adresów

5. Następnie potwierdź klikając w przycisk Dodaj nową

6. Dodany adres pojawi się na liście hostów uprawnionych do połączenia się z bazą danych

7. Aby usunąć adres IP z listy, zaznacz checkbox przy wybranej pozycji i w dodatkowym menu kliknij Usuń.