.

Jak skonfigurować połączenie do bazy z zewnętrznego serwera?

Po zalogowaniu do panelu administracyjnego, należy wybrać domenę - w przypadku, gdy na koncie jest więcej niż jedna domena,

a następnie przejść do „Zarządzanie MySQL

Następnie należy wybierać bazę danych, dla której chce się ustawić możliwość łączenia się z zewnętrznych serwerów i kliknąć jej nazwę.

W następnym kroku w polu „Dostęp z Hostów” należy wpisać adres IP serwera, który ma mieć dostęp do bazy lub symbol „%” jeżeli chcemy zezwolić na dostęp ze wszystkich adresów

i nacisnąć przycisk „Dodaj Host

Po prawidłowym wykonaniu powyższych czynności system poinformuje o prawidłowym dodaniu dostępu dla hosta