.

Jak usunąć bazę danych?

Aby to zrobić, należy:

  • Krok 1: zalogować się do DirectAdmin
  • Krok 2: jeżeli posiadasz kilka domen wybierz tę, w której ma zostać usunięta baza danych, w przeciwnym wypadku przejdź do Kroku 3
  • Krok 3: w menu Twoje konto klinkąć w link Konfiguracja SQL

  • Krok 4: zaznaczyć bazę, która ma zostać usunięta

  • Krok 5: klinkąć Delete

Jeżeli wszystko zostało przeprowadzone poprawnie, należy potwierdzić usunięcie bazy danych przyciskiem. Ok.