.

Jak usunąć bazę danych?

1. Zaloguj się do panelu DirectAdmin. (Jak zalogować się do panelu?)

2. Przejdź do Zarządzanie MySQL.

3. Zaznacz checkbox przy bazie danych, którą chcesz usunąć, a następnie w wyświetlonym menu kliknij Usuń.

4. System wyświetli nowe okno, w którym należy potwierdzić usunięcie bazy.