.

Jak usunąć użytkownika z bazy danych?

Aby to zrobić, należy:

  • Krok 1: zalogować się do DirectAdmin
  • Krok 2: jeżeli posiadasz kilka domen wybierz tę, w której ma zostać dodany użytkownik bazy danych, w przeciwnym wypadku przejdź do Kroku 3
  • Krok 3: w menu Twoje konto klinkąć w link Konfiguracja SQL

  • Krok 4: wybrać bazę, w której ma być usunięty użytkownik

  • Krok 5: zaznaczyć, który użytkownik ma zostać usunięty

  • Krok 6: kliknąć Delete Selected

Jeżeli wszystko zostało przeprowadzone poprawnie, użytkownik zostanie usunięty.