.

Jak zmienić hasło do bazy danych?

Aby to zrobić, należy:

  • Krok 1: zalogować się do DirectAdmin
  • Krok 2: jeżeli posiadasz kilka domen wybierz tę, w której ma zostać dodany użytkownik bazy danych, w przeciwnym wypadku przejdź do Kroku 3
  • Krok 3: w menu Twoje konto klinkąć w link Konfiguracja SQL

  • Krok 4: wybrać bazę, w której ma zostać zmienione hasło

  • Krok 5: kliknąc w modify password

  • Krok 6: wpisać dwukrotnie hasło a następnie klinkąć Zapisz

Jeżeli wszystko zostało przeprowadzone poprawnie, zostanie wyświetlony komunikat o zmianie hasła do bazy danych.