.

Jak zmienić kodowanie połączeń w skrypcie PHP?

Zmiana kodowania połączenia skryptów strony z serwerem mysql możemy wykonać poprzez dodanie do kodu strony polecenia:

mysql_query('set names \'latin2\'');

Polecenie to należy umieścić po kodzie odpowiedzialnym za połączenie z bazą danych, powyższe polecenie spowoduje zmianę kodowania połączenia na latin2, np:

$connection = mysql_connect('adres_serwera', 'nazwa_uzytkownika', 'haslo')
or die('Brak połączenia z serwerem MySQL'); 
 
mysql_query('set names \'latin2\'');

W przypadku polskich znaków najczęściej używane kodowania to utf8, latin2, cp1250, a listę wszystkich obsługiwanych kodowań można znaleźć na stronie MySql.com