.

Jak wykonać zrzut bazy MySQL przez SSH?

Aby wyeksportować bazę danych

  • Zaloguj się do systemu przez ssh.
  • Użyj następującego polecenia do wykonania zrzutu bazy:
mysqldump -u nazwa_użytkownika nazwa_bazy > zrzut_bazy.sql -p
Hasło:
  • Po wprowadzeniu poprawnego hasła do bazy zostanie wykonana kopia bazy o nazwie zrzut_bazy.sql

Dodatkowe opcje do polecenia mysqldump, można uzyskać z podręcznika systemowego man

man mysqldump

lub wydając polecenie

mysqldump --help