.

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pomoc:konta_www:bazy_danych:mysql_ssh_dump [2012/05/10 14:36] (aktualna)
Emil Golonka utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +====== Jak wykonać zrzut bazy MySQL przez SSH? ======
 +
 +**Aby wyeksportować bazę danych**
 +
 +  * Zaloguj się do systemu przez ssh.
 +  * Użyj następującego polecenia do wykonania zrzutu bazy:
 +<code>
 +mysqldump -u nazwa_użytkownika nazwa_bazy > zrzut_bazy.sql -p
 +Hasło:
 +</code>
 +  * Po wprowadzeniu poprawnego hasła do bazy zostanie wykonana kopia bazy o nazwie zrzut_bazy.sql
 +
 +**Dodatkowe opcje do polecenia mysqldump, można uzyskać z podręcznika systemowego man**
 +<code>
 +man mysqldump
 +</code>
 +**lub wydając polecenie**
 +<code>
 +mysqldump --help
 +</code>