.

Co to jest cesja domeny?

Cesja domeny - jest to przekazanie domeny na rzecz innej osoby/firmy wraz z prawami i obowiązkami związanymi z posiadaniem domeny. Podczas cesji następuje zmiana danych właściciela domeny u jej rejestratora.