.

Co to jest transfer domeny?

Transfer domeny jest operacją przeniesienia domeny do innego rejestratora w celu powierzenia mu obsługi technicznej i finansowej. Podczas dokonywania transferu dane abonenta nie ulegają zmianie.