.

Jak dodać przekierowanie URL?

Aby wykonać przekierowanie URL musimy w pierwszej kolejności dodać nową domenę, a następnie na stronie głównej wybieramy domenę, którą chcemy przekierować.

Następnie w „Zaawansowane opcje” wybieramy „Przekierowania URL”.

W następnym oknie musimy wypełnić trzy pozycje:

  • Lokalna ścieżka URL - wskazuje adres, z którego ma nastąpić przekierowanie domyślnie „/” oznacza przekierowanie z wybranej domeny.
  • Typ przekierowania - do wyboru są przekierowania 301, 302, oraz 303
    • 301 - oznacza przekierowanie na stałe
    • 302 - przekierowanie tymczasowe (roboty internetowe nie aktualizują wpisów)
    • 303 - przekierowanie stosowane w odpowiedzi na przesyłany formularz
  • Docelowy URL - adres naszej istniejącej już strony

Wprowadzamy żądane ustawienia i zatwierdzamy przyciskiem „Zapisz

Po prawidłowym wykonaniu wszystkich czynności, przekierowanie URL zostaje dodane i od razu zaczyna wskazywać na naszą stronę.