.

Jak dodać subdomenę?

Po zalogowaniu do panelu administracyjnego, należy wybrać odpowiednią domenę - w przypadku gdy na koncie jest więcej niż jedna domena,

a następnie przejść do „Zarządzanie subdomenami

W kolejnym oknie w polu „Dodaj subdomenę” należy wpisać nazwę subdomeny.

Oraz nacisnąć przycisk „Utwórz”.

Po wykonaniu poprawnie wszystkich czynności, zostaje utworzona subdomena.