.

Jak dodać wskaźnik domeny?

Wskaźnik domen pozwala na dodanie nowego adresu do istniejącej już strony

W przypadku gdy mamy więcej niż jedną domenę wybieramy tą, dla której chcemy utworzyć wskaźnik.

następnie w „Zaawansowane opcje wybieramy „Wskaźniki domen”,

następnie w polu „Źródłowa domena” wpisujemy domenę, która ma wskazywać na istniejącą już stronę

oraz potwierdzamy naciskając przycisk „Dodaj

Po wykonaniu poprawnie wszystkich czynności domena zostaje dodana jako wskaźnik.