.

Jak dodać wskaźnik domeny?

1. Zaloguj się do panelu DirectAdmin. (Jak zalogować się do panelu?)

2. Wybierz domenę, dla której wprowadzane będą zmiany.

3. Przejdź do Wskaźniki Domen

4. Kliknij przycisk UTWÓRZ WSKAŹNIK DOMENY

5. W nowym oknie wprowadź nową domenę, która ma być wskaźnikiem, w polu Domena źródłowa

6. Potwierdź klikając przycisk UTWÓRZ

7. Na liście wskaźników pojawi się nowa pozycja.