.

Jak wykonać cesję domeny?

W celu przeprowadzenia cesji domeny (zmiany abonenta domeny) należy wypełnić wniosek cesji domeny. We wniosku należy pominąć pola Id Abonenta CSA.

Wraz z wnioskiem należy przesłać dokumenty potwierdzające sposób reprezentowania Abonenta - skan dokumentu tożsamości lub w przypadku gdy stroną zrzekającą się praw do domeny jest firma skan dokumentów rejestrowych firmy).

Komplet dokumentów należy przesłać na adres email pomocy technicznej.