.

To jest stara wersja strony!


Jak dodać konto FTP w DirectAdmin?

Aby to zrobić, należy:

  • Krok 1: zalogować się do panelu DirectAdmin
  • Krok 2: jeżeli posiadasz kilka domen wybierz tę, do której ma zostać dodane konto FTP, w przeciwnym wypadku przejdź do Kroku 3
  • Krok 3: w menu Twoje konto kliknąć w link Zarządzanie kontami FTP

  • Krok 4: klinkąć w link Załóż konto FTP

  • Krok 5: wpisać nazwę użytkownika, podać hasło i powtórzyć je (lub klinkąć przycisk Losowe)

  • Krok 6: wybrać poziom dostępu do konta FTP

Domena: dostęp do public_html, private_html, maildir, domains, oraz do folderu backup
FTP: dostęp do public_ftp
Użytkownik: dostęp tylko do public_html/nazwauzytkownika/
Specjalny: dostęp do wybranego katalogu (katalog musi być wcześniej założony)
  • Krok 7: klinkąć Załóż

Jeżeli wszystko zostało przeprowadzone prawidłowo, konto FTP zostanie dodane do listy.