.

Jak zmodyfikować/usunąć konto FTP?

Aby to zrobić, należy:

  • Krok 1: zalogować się do DirectAdmin
  • Krok 2: jeżeli posiadasz kilka domen wybierz tę, w której ma zostać zmodyfikowane/usunięte konto FTP, w przeciwnym wypadku przejdź do Kroku 3
  • Krok 3: w menu Twoje konto kliknąć w link Zarządzanie kontami FTP

  • Krok 4: klinkąć w link change obok nazwy konta, które ma zostać zmodyfikowane

Teraz możesz zmienić hasło, lub poziom dostępu

  • Krok 5: klinkąć Modyfikuj

Aby usunąć konto, należy:

  • Zaznaczyć, które konto ma zostać usuniętę oraz klinknąć Delete Selected