.

Jak poprawnie konfigurować Crona?

1. Zaloguj się do panelu DirectAdmin. (Jak zalogować się do panelu?)

2. Przejdź do Zadania Cron

3. Aby dodać nowe zadanie kliknij przycisk UTWÓRZ ZADANIE CRON

4. Dodaj zadanie do harmonogramu i potwierdź przyciskiem UTWÓRZ

Opis pól i możliwych do wprowadzenia wartości:

Minuta - zakres wartości jaki można wprowadzić od 0 do 59 (oznacza wykonanie zadania w określonej minucie)
Godzina - zakres wartości jaki można wprowadzić od 0 do 23 (oznacza wykonanie zadania w określonej godzinie)
Dzień miesiąca - zakres wartości jaki można wprowadzić od 1 do 31 (oznacza wykonanie zadania w określonym dniu miesiąca)
Miesiąc - zakres wartości jaki można wprowadzić od 1 do 12 (oznacza wykonanie zadania w określonym miesiącu)
Dzień tygodnia - zakres wartości jaki można wprowadzić od 0 do 7 (oznacza wykonanie zadania w określonym dniu tygodnia, 0 i 7 oznacza Niedzielę)
Komenda - polecenie jakie ma zostać wykonane o ustalonym czasie.

Dopuszczalne wartości to liczby oraz znak *

Aby stworzyć bardziej precyzyjne terminarze wartości mogą być podane:
po przecinku np. 1,2,3
po myślniku, aby podać zakres np. 5-7
używając gwiazdki i slash'a np. */2
oraz ich kombinacje: np.: 1,5,11-15,30-59/2

Przykłady:
* * * * * - oznacza wykonanie zadania co 1 minute
*/3 * * * * - oznacza wykonanie zadania co 3 minuty
0 * * * * - oznacza wykonanie zadania każdego o każdej pełnej godzinie
10 21 * * 1 - oznacza wykonanie zadania w każdy poniedziałek o godzinie 21.10

5. Na liście zadań pojawi się nowo utworzone zadanie.

6. Aby usunąć zadanie z harmonogramu, zaznacz checkbox przy wybranym zadaniu i potwierdź przyciskiem USUŃ.