.

Jak poprawnie konfigurować Crona?

1. Zaloguj się do panelu serwera, w przypadku wielu domen, w panelu wybierz jedną z nich (dowolną).

2. Przejdź do zakładki Terminarz zadań (cronjobs).

3. Dodaj zadanie do harmonogramu.

Opis pól i możliwych do wprowadzenia wartości:

Minuta - zakres wartości jaki można wprowadzić od 0 do 59 (oznacza wykonanie zadania w określonej minucie)
Godzina - zakres wartości jaki można wprowadzić od 0 do 23 (oznacza wykonanie zadania w określonej godzinie)
Dzień miesiąca - zakres wartości jaki można wprowadzić od 1 do 31 (oznacza wykonanie zadania w określonym dniu miesiąca)
Miesiąc - zakres wartości jaki można wprowadzić od 1 do 12 (oznacza wykonanie zadania w określonym miesiącu)
Dzień tygodnia - zakres wartości jaki można wprowadzić od 0 do 7 (oznacza wykonanie zadania w określonym dniu tygodnia, 0 i 7 oznacza Niedzielę)
Komenda - polecenie jakie ma zostać wykonane o ustalonym czasie.

Dopuszczalne wartości to liczby oraz znak *

Aby stworzyć bardziej precyzyjne terminarze wartości mogą być podane:
po przecinku np. 1,2,3
po myślniku, aby podać zakres np. 5-7
używając gwiazdki i slash'a np. */2
oraz ich kombinacje: np.: 1,5,11-15,30-59/2

Przykłady:
* * * * * - oznacza wykonanie zadania co 1 minute
*/3 * * * * - oznacza wykonanie zadania co 3 minuty
0 * * * * - oznacza wykonanie zadania każdego o każdej pełnej godzinie
10 21 * * 1 - oznacza wykonanie zadania w każdy poniedziałek o godzinie 21.10

4. Przedstawiony poniżej wpis uruchamia skrypt cron.php, każdego dnia o godzinie 23.50, wpis po nazwie skryptu >/dev/null 2>&1 powoduje wyłączenie powiadomienia mailowego wysyłanego przez system po wykonaniu zadania.