.

Jak uruchomić skrypt PHP z Crona?

Uruchomienie skryptu php z lini poleceń (cli) lub za pomocą crona wymaga podania pełnej ścieżki do interpretera php.

Ze względu na możliwość używania na serwerach hostingowych wielu różnych wersji php ich ścieżki są następujące:

php 5.2:

/usr/local/php5/bin/php

php 5.3:

/usr/local/php53/bin/php

php 5.4:

/usr/local/php54/bin/php

php 5.5:

/usr/local/php55/bin/php

php 5.6:

/usr/local/php56/bin/php

Przykładowe wywołanie skryptu za pomocą interpretera php w wersji 5.5 może wyglądać tak:

/usr/local/php55/bin/php /home/nazwauzytkownika/skrypt.php

Do powyższego polecnia warto dodać również ścieżkę do pliku konfiguracyjnego php.ini, który istnieje dla każdej domeny utworzonej w systemie.

Aby uruchomić skrypt php z konfiguracją zapisaną w pliku php.ini należy wydać następujące polecenie:

/usr/local/php55/bin/php -c /etc/php/nazwauzytkownika/nazwadomeny/ /home/nazwauzytkownika/skrypt.php

Powyższe polecenie wykona skryp.php przy użyciu interpretera php w wersji 5.5 z konfiguracją php.ini dostępną dla domeny nazwadomeny