.

Jak uruchomić skrypt PHP z Crona?

Uruchomienie skryptu PHP z linii poleceń (cli) lub za pomocą Crona wymaga podania pełnej ścieżki do interpretera PHP.

Ze względu na możliwość używania na serwerach hostingowych wielu różnych wersji PHP, ich ścieżki są następujące:

php 5.4:

/usr/local/php54/bin/php

php 5.5:

/usr/local/php55/bin/php

php 5.6:

/usr/local/php56/bin/php

php 7.0:

/usr/local/php70/bin/php

php 7.1:

/usr/local/php71/bin/php

php 7.2:

/usr/local/php72/bin/php

php 7.3:

/usr/local/php73/bin/php

Przykładowe wywołanie skryptu za pomocą interpretera PHP w wersji 5.5 może wyglądać tak:

/usr/local/php55/bin/php /home/nazwauzytkownika/skrypt.php

Do powyższego polecenia warto dodać również ścieżkę do pliku konfiguracyjnego php.ini, który istnieje dla każdej domeny utworzonej w systemie.