.

Jak stworzyć własną stronę logowania do panelu DirectAdmin?

Panel serwera (DirectAdmin) umożliwia utworzenie własnej strony logowania, którą umieszcza się na własnej domenie np. http://panel.mojadomena.pl.

Poniżej znajduje się przykładowy kod strony, który można dostosować do własnych potrzeb.

<style>
  *{ FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: verdana; }
  b { FONT-WEIGHT: bold; }
  .listtitle { BACKGROUND: #425984; COLOR: #EEEEEE; white-space: nowrap; }
  td.list { BACKGROUND: #EEEEEE; white-space: nowrap; }
</style>
 
<table cellspacing=1 cellpadding=5>
  <tr>
    <td class=listtitle colspan=2>Wpisz nazwę użytkownika i hasło</td>
  </tr>
  <form action="http://panel.mojadomena.pl:2222/CMD_LOGIN" method="POST" name="form">
    <input type=hidden name=referer value="/">
    <input type=hidden name=FAIL_URL value="http://panel.mojadomena.pl/login_failed.html">
    <input type=hidden name=LOGOUT_URL value="http://panel.mojadomena.pl/logged_out.html">
 
    <tr>
      <td class=list align=right>Nazwa użytkownika:</td><td class=list><input type=text name=username></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class=list align=right>Hasło:</td><td class=list><input type=password name=password></td>
    </tr>
    <tr>
       <td class=listtitle align=right colspan=2><input type=submit value='Zaloguj się'></td>
    </tr>
  </form>
</table>

Uwaga! W powyższym kodzie należy zmienić adres panel.mojadomena.pl na własny adres, na którym zostanie umieszczona strona logowania.

Dodatkowo można utworzyć stronę, która wyświetlona zostanie po wprowadzeniu przez użytkownika nieprawidłowych danych logowania (FAIL_URL), plik o nazwie login_failed.html oraz stronę wyświetlaną po wylogowaniu się użytkownika z panelu (LOGOUT_URL) plik o nazwie logged_out.html.