.

Jak zmienić wersję PHP

1. Aby zmienić wersję uruchamianego interpretera PHP, należy zalogować się do panelu serwera (directadmin) oraz wybrać domenę, dla której zmieniana będzie wersja PHP.

2. W zaawansowanych ustawieniach wybieramy zakładkę Zmiana wersji PHP.

3. Z rozwijanej listy wybieramy wersję interpretera PHP.

4. Zapisujemy ustawienia.

5. W przypadku zmiany wersji PHP na 5.4 lub wyższą należy również przejść do zakładki Konfiguracja PHP (php.ini).

6. Następnie należy sprawdzić czy zmienna magic_quotes_gpc ustawiona jest na brak