.

Błędy "No input file specified" na stronach opartych o Kohana Framework

Jeśli korzystasz ze skryptów działających na frameworku „Kohana” i zauważyłeś na którejś ze stron błędy „No input file specified” to przyczyną jest błędny wpis w pliku .htaccess.

Aby naprawić ten błąd, otwórz plik .htaccess w głównym katalogu public_html domeny i zamień linię:

RewriteRule .* index.php/$0 [PT]

na:

RewriteRule ^(.*)$ index.php?kohana_uri=$1 [PT,L]

Jeśli po tej zmianie każdy link prowadzi do strony głównej, dodaj jeszcze w kodzie, przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek funkcji frameworka linię:

<?php $_SERVER['PATH_INFO'] = $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>

Możesz dodać tę linię np. na początku pliku template/basic_bootstrap/index.php.