.

Błąd 500 (Internal Server Error) po zmianie PHP na wersję 5.4 lub wyższą

Jeśli po zmianie wersji PHP na Twojej stronie skrypty zaczęły zwracać błędy 500 (Internal Server Error) to najprawdopodobniej spowodowane jest to wpisem w pliku konfiguracyjnym PHP (php.ini) włączającym lub wyłączającym zmienną magic_quotes_gpc.

Podana zmienna została wycofana w wersjach PHP od 5.4 w górę i może powodować błędy 500, jeśli znajduje się w konfiguracji.

Aby rozwiązać ten problem, zaloguj się do panelu DirectAdmin, przejdź do wybranej domeny, a następnie w dziale „Konfiguracja PHP (php.ini)” ustaw magic_quotes_gpc na „brak”.