.

Jak dodać nowe konto pocztowe?

Konta pocztowe dzielą się na dwie kategorie: systemowe i wirtualne. Konto systemowe jest zawsze jedno i powiązane jest bezpośrednio z kontem na serwerze, którego nie można samodzielnie usunąć. Dane dostępowe do systemowego konta pocztowego mają zawsze taką samą postać, jak dane używane do logowania do panelu usługi.

Dodatkową różnicą pomiędzy kontem systemowym, a kontami wirtualnymi jest forma adresu. Konto systemowe automatycznie odnosi się do każdej istniejącej w panelu domeny, obsługując skrzynki o adresach:

  • użytkownik@domena1.pl
  • użytkownik@domena2.pl
  • itd…

W przypadku chęci utworzona skrzynki o adresie innym niż konto systemowe, należy skorzystać z kont wirtualnych, którymi w całości zarządza się z poziomu panelu konta www.

Aby utworzyć nowe konto wirtualne:

1. Zaloguj się do panelu DirectAdmin. (Jak zalogować się do panelu?)

2. Wybierz domenę, dla której wprowadzane będą zmiany.

3. Przejdź do Konta E-mail.

4. Kliknij w przycisk UTWÓRZ KONTO:

5. Wprowadź dane konta i kliknij przycisk UTWÓRZ KONTO

  • Nazwa użytkownika: nazwa, która będzie podawana w adresie przez znakiem '@'
  • Hasło: hasło do zakładanej skrzynki pocztowej
  • Rozmiar skrzynki (MB): limit pojemności skrzynki podany w MB - 0 oznacza brak limitu (zalecane)
  • Limit wysłanych listów e-mail: liczba wiadomości jaką można wysłać w ciągu doby.

6. System potwierdzi utworzenie konta e-mail w nowym oknie.