.

Jak dodać nowe konto pocztowe?

Konta pocztowe dzielą się dwie kategorie: systemowe i wirtualne. Konto systemowe jest zawsze jedno i powiązane jest bezpośrednio z kontem na serwerze, którego nie można samodzielnie usunąć. Dane dostępowe do systemowego konta pocztowego mają zawsze taką samą postać, jak dane używane do logowania do panelu usługi.

Dodatkową różnicą pomiędzy kontem systemowym, a kontami wirtualnymi jest forma adresu. Konto systemowe automatycznie odnosi się do każdej istniejącej w panelu domeny, obsługując skrzynki o adresach:

  • użytkownik@domena1.pl
  • użytkownik@domena2.pl
  • itd…

W przypadku chęci utworzona skrzynki o adresie innym niż konto systemowe, należy skorzystać z kont wirtualnych, którymi w całości zarządza się z poziomu panelu konta www.

Aby utworzyć nowe konto wirtualne, należy przejść do domeny, w której to konto będzie posiadało swoją skrzynkę, a następnie do opcji „Konta pocztowe”.

Na wyświetlonej stronie dostępna będzie lista wszystkich kont pocztowej utworzonej w tej domenie, włącznie z kontem systemowym. Dla każdej domeny obowiązują osobne skrzynki pocztowe, a więc konto o adresie biuro@domena1.pl będzie fizycznie odseparowane od konta biura@domena2.pl.

Aby utworzyć nową skrzynkę, należy teraz kliknąć w link „Załóż skrzynkę pocztową”:

Na kolejnej stronie wyświetlony zostanie formularz, w którym należy wprowadzić wszystkie dane dotyczące skrzynki pocztowej:

  • Nazwa użytkownika: nazwa, która będzie podawana w adresie przez znakiem '@'
  • Podaj hasło: hasło do zakładanej skrzynki pocztowej
  • Powtórz hasło: j/w
  • Rozmiar skrzynki (MB): limit pojemności skrzynki podany w MB - 0 oznacza brak limitu (zalecane)

Po zatwierdzeniu formularza przez kliknięcie w przycisk „Załóż” system wyświetli potwierdzenie wraz z pełnymi danymi dostępowymi do konta. Za pomocą tych danych będzie możliwe odbieranie i wysyłanie wiadomości poprzez utworzoną skrzynkę: