.

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pomoc:konta_www:poczta:jak_dodac_nowe_konto_pocztowe [2020/01/22 10:49]
Emil Golonka
pomoc:konta_www:poczta:jak_dodac_nowe_konto_pocztowe [2020/01/22 15:21] (aktualna)
Michał Gottlieb
Linia 2: Linia 2:
  
  
-Konta pocztowe dzielą się dwie kategorie: **systemowe** i **wirtualne**.+Konta pocztowe dzielą się na dwie kategorie: **systemowe** i **wirtualne**.
 Konto systemowe jest zawsze jedno i powiązane jest bezpośrednio z kontem na serwerze, którego nie można samodzielnie usunąć. Konto systemowe jest zawsze jedno i powiązane jest bezpośrednio z kontem na serwerze, którego nie można samodzielnie usunąć.
 Dane dostępowe do systemowego konta pocztowego mają zawsze taką samą postać, jak dane używane do logowania do panelu usługi. Dane dostępowe do systemowego konta pocztowego mają zawsze taką samą postać, jak dane używane do logowania do panelu usługi.