.

Jak ustawić zewnętrzne rekordy MX?

1. Aby ustawić przekierowanie poczty na zewnętrzny serwer za pomocą rekordów MX należy zalogować się do panelu serwera i w przypadku posiadanie więcej niż jednej domeny wybrać tą, dla której ustawienia będą zmieniane.

2. Przechodzimy do ustawień Reordy MX i wyłączamy obsługę poczty przez lokalny serwer oraz zapisujemy ustawienia.

3. Następnie przechodzimy do zakładki Zarządzanie strefą DNS

4. Usuwamy niepotrzebne już rekordy dotyczące poczty (mail, pop, smtp oraz rekord TXT)

W przypadku gdy wprowadzane będą nowe rekordy MX neleży usunąć również ten rekord i w jego miejsce dodać nowe rekordy otrzymane od administratora serwera pocztowego.

W przypadku gdy nie dysponujemy rekordami MX, a jedynie adresem IP serwera, który będzie obsługiwał naszą pocztę to należy pozostawić rekord MX o nazwie mail oraz dodać nowy rekord A o nazwie mail z podanym w polu wartość adresem IP serwera pocztowego.