.

Jak ustawić zewnętrzne rekordy MX?

1. Zaloguj się do panelu DirectAdmin. (Jak zalogować się do panelu?)

2. Wybierz domenę, dla której wprowadzane będą zmiany.

3. Przejdź do Rekordy MX.

4. Jeżeli chcesz przekierować pocztę na serwery Google Suite, Office 360 lub Zoho Mail wybierz jeden z dostępnych szablonów:

5. Po wybraniu szablonu kliknij przycisk ZAPISZ, system wykona automatyczną konfigurację.

6. W przypadku ręcznej konfiguracji odznacz opcję: Używaj tego serwera do obsługi poczty e-mail.

7. Następnie edytuj bieżący rekord MX lub usuń go i dodaj nowy.

8. Wprowadź właściwy adres serwera pocztowego w polu wartość i ZAPISZ lub EDYTUJ ustawienia.

9. Jeśli znasz tylko adres IP Twojego serwera pocztowego to przejdź do zakładki Zarządzanie DNS

10. Edytuj rekord A o nazwie mail, który jest też ustawiony jako rekord MX

11. Zmień adres IP serwera pocztowego i zapisz ustawienia przyciskiem EDYTUJ