.

Jak zmodyfikować skrzynkę pocztową?

Aby to zrobić, należy:

  • Krok 1: zalogować się do panelu DirectAdmin
  • Krok 2: jeżeli posiadasz kilka domen to proszę wybrać domenę, w której znajduje się skrzynka, która będzie miała zmieniane hasło, w przeciwnym wypadku przejdź do Kroku 3

  • Krok 3: w menu Zarządzanie skrzynkami e-mail klinkąć w link Konta pocztowe

  • Krok 4: klinkąć w link change obok nazwy skrzynki, która ma zostać zmodyfikowana

  • Krok 5: zmodyfikować wybrane pola (np. hasło)

  • Krok 6: klinkąć Modyfikuj

Jeżeli wszystko zostało przeprowadzone poprawnie, zostanie wyświetlony komunikat o zmodyfikowaniu skrzynki.