.

Jak zmodyfikować skrzynkę pocztową?

1. Zaloguj się do panelu DirectAdmin. (Jak zalogować się do panelu?)

2. Wybierz domenę, dla której wprowadzane będą zmiany.

3. Przejdź do Konta E-mail.

4. Przy wybranym koncie email kliknij znak + aby wyświetlić dodatkowe opcje.

5. Z wyświetlonego menu wybierz opcję, którą chcesz zmienić.

6. Zmiana hasła/nazwy użytkownika pozwala ustawić nowe hasło i nazwę konta.

7. System potwierdzi wprowadzone zmiany.

8.Zmiana limitów konta umożliwia ustawienie maksymalnej pojemności skrzynki oraz liczby wiadomości wysyłanych na dobę.

9. System potwierdzi wprowadzone zmiany.