.

Jak uruchamiać Composera w innej wersji PHP?

Composer podczas uruchamiania z poziomu SSH korzysta z domyślnej wersji PHP zainstalowanej na serwerze.
Aby wymusić na nim użycie innej wersji, należy po zalogowaniu przez SSH wpisać dwie linie:

alias php="/usr/local/php72/bin/php"
alias composer="/usr/local/php72/bin/php /usr/local/bin/composer"

Obie linie można dopisać na końcu pliku .bashrc znajdującego się w katalogu domowym (~/.bashrc). W ten sposób nie będzie potrzeby wpisywania ich po każdym zalogowaniu.

Aby użyć innej wersji PHP należy odpowiednio zmienić jej numer, np.:
PHP 5.6: /usr/local/php56/bin/php

Aby zamiast systemowego composera uruchomić wersję zainstalowaną lokalnie na koncie, należy zmienić ścieżkę /usr/local/bin/composer„na pełną ścieżkę bezwzględną do composera zainstalowanego lokalnie, np.: /home/użytkownik/composer.phar