.

Android - konfiguracja poczty

 • Włącz program E-mail na Androidzie.

 • Wybierz opcję Dodaj nowe konto.

 • Wpisz Adres email oraz Hasło do swojej skrzynki pocztowej, a następnie przejdź do konfiguracji ręcznej (KONFIG. RĘCZNA).

 • Wybierz typ połączenia KONTO POP3 lub KONTO IMAP.

 • Sprawdź poprawność wprowadzonych danych w seksji Konto:
  • Adres email,
  • Nazwa użytkownika,
  • Hasło.

 • W sekcji Serwer POP3/IMAP4:
  • wprowadź adres serwera: mail.twojadomena.pl,
  • w polu Typ zabezpieczeń wybierz SSL (akceptuj wszystkie certyfikaty)
  • w polu Port w przypadku IMAP wprowadź: 993, w przypadku POP3: 995.

 • W sekcji Serwer SMTP:
  • wprowadź adres serwera: mail.twojadomena.pl,
  • w polu Typ zabezpieczeń wybierz SSL (akceptuj wszystkie certyfikaty)
  • w polu Port ustaw 465 (dla połączenia szyfrowanego)
  • zaznacz opcję Uwierzyteln. wymag. przed wysł. wiad. e-mail,
  • jeżeli pola Nazwa użytkownika i Hasło nie zostały automatycznie wypełnione, to ponownie podaj dane logowania do swojej skrzynki e-mail,
  • kliknij ZALOGUJ.