.

Outlook 2016 - konfiguracja poczty

 • W programie Outlook przejdź do menu Plik,

 • następnie Informacje oraz kliknij + Dodaj konto.

 • Zaznacz opcję Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów i kliknij Dalej.

 • Wybierz opcję POP lub IMAP i przejdź Dalej.

 • Uzupełnij poszczególne pola:
  • Imię i Nazwisko: informacja ta będzie wyświetlana u odbiorcy wiadomości,
  • Adres e-mail: adres e-mail skrzynki pocztowej,
  • Typ konta: POP3 lub IMAP,
  • Serwer poczty przychodzącej: mail.twojadomena.pl,
  • Serwer poczty wychodzącej (SMTP): mail.twojadomena.pl,
  • Uwaga: w przypadku połączenia szyfrowanego proszę wskazać jako oba serwery login.unixstorm.org, gdzie zamiast „login” należy wstawić login usługi,
  • Nazwa użytkownika: login do skrzynki mailowej, np. imie.nazwisko@twojadomena.pl,
  • Hasło: hasło do skrzynki pocztowej,
  • Zaznacz opcję Zapamiętaj hasło, jeśli program pocztowy ma zapamiętać raz wprowadzone hasło,
  • Zaznacz opcję Automatycznie przetestuj ustawienia konta po kliknięciu przycisku Dalej.

Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij przycisk Więcej ustawień …

 • Przejdź do zakładki Serwer wychodzący:
  • Zaznacz opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania oraz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.

 • Przejdź do zakładki Zaawansowane:
  • w polu Serwer przychodzący (IMAP) wpisz: 993 (lub Serwer przychodzący (POP3) wpisz: 995),
  • w polu Serwer wychodzący (SMTP) wpisz: 465,
  • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: SSL (dla obydwu serwerów),
  • zamknij ustawienia klikając przycisk OK.

 • Po przejściu Dalej program przetestuje wprowadzone ustawienia. Po pozytywnym zakończeniu testu kliknij Zamknij. W przeciwnym razie wróć do poprzednich kroków i jeszcze raz przeanalizuj wprowadzone ustawienia.

 • Kliknij Zakończ.