.

Thunderbird - konfiguracja poczty

 • Włącz program Mozilla Thunderbird i w menu Plik wybierz Utwórz, a następnie Konfigurację konta pocztowego…

 • Wypełnij następujące pola:
  • Imię i nazwisko: informacja ta będzie wyświetlana u odbiorcy wiadomości,
  • Adres e-mail: adres e-mail skrzynki pocztowej,
  • Hasło: hasło do skrzynki pocztowej.
 • Kliknij przycisk Kontynuuj.

 • Program spróbuje automatycznie skonfigurować klienta pocztowego, w tym miejscu wybierz typ połączenia IMAP (zdalne foldery) lub POP3 (poczta lokalnie na komputerze).
 • Kliknij przycisk Konfiguracja zaawansowana.

 • W ustawieniach zaawansowanych sprawdź poprawność danych:
  • Adres serwera poczty przychodzącej: mail.twojadomena.pl,
  • Adres serwera poczty wychodzącej: mail.twojadomena.pl,
  • Nazwa użytkownika: adres e-mail, np. imie.nazwisko@twojadomena.pl.
 • W tym momencie, po wprowadzeniu poprawnych danych, można zakończyć konfigurację konta, klikając przycisk Gotowe lub Utwórz konto i edytuj jego ustawienia…

 • Po wybraniu Utwórz konto i edytuj jego ustawienia możemy zmodyfikować domyślne ustawienia:
  • Poniżej okno z ustawieniami zabezpieczeń (Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS),

 • które możemy zmienić na SSL/TLS (połączenie szyfrowane).

 • Wybierając z lewej kolumny Poczta wychodząca możemy zmienić ustawienia dla serwera SMTP.

 • Ustawienia serwera dla połączeń STARTTLS (Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS) - domyślny port 587.

 • Ustawienie serwera dla połączeń SSL/TLS (Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS) - domyślny port 465.