.

Ustawienia poczty

Połączenie nieszyfrowane

  • Serwer poczty przychodzącej POP3 - port 110,
  • Serwer poczty przychodzącej IMAP - port 143,
  • Serwer poczty wychodzącej SMTP - port 25 (w przypadku blokowania przez operatora portu 25, np. w TPSA, port 587).

Połączenie szyfrowane

  • Serwer poczty przychodzącej POP3 - port 995,
  • Serwer poczty przychodzącej IMAP - port 993,
  • Serwer poczty wychodzącej SMTP - port 465.

UWAGA! Połączenie dla serwera poczty wychodzącej SMTP powinno mieć włączoną opcję uwierzytelniania.