.

Ustawienia poczty

Połączenie nieszyfrowane

  • Serwer poczty przychodzącej POP3 - port 110
  • Serwer poczty przychodzącej IMAP - port 143
  • Serwer poczty wychodzącej SMTP - port 587 (bez szyfrowania lub TLS/STARTTLS)

Połączenie szyfrowane

  • Serwer poczty przychodzącej POP3 - port 995,
  • Serwer poczty przychodzącej IMAP - port 993,
  • Serwer poczty wychodzącej SMTP - port 465 (szyfrowanie SSL)

UWAGA! Połączenie dla serwera poczty wychodzącej SMTP powinno mieć włączoną opcję uwierzytelniania.