.

Monitoring usług

Jak dodać usługę do monitorowania?

  • Aby dodać usługę do monitorowania w panelu z menu „Opcje dodatkowe” należy wybrać opcję „Monitoring usług”.

  • Wypełniamy pola formularza.
    • W polu „Adres e-mail” podajemy adres e-mail na który będą wysyłane komunikaty o stanie usługi.
    • W polu „Usługa” wybieramy z listy rodzaj monitorowanej usługi.
    • W polu „Wybierz IP” wybieramy z listy adres IP serwera VPS który ma być monitorowany.
  • Po podaniu wszystkich danych w formularzu klikamy przycisk „Dodaj” (1).

Jak usunąć usługę z monitoringu?

  • Aby usunąć usługę z listy zadań do monitorowania trzeba zaznaczyć pole „Usuń” (2) obok interesującego nas zadania, a następnie kliknąć przycisk „Usuń zaznaczone” (3).

Uptime

Wykres słupkowy (4) pokazuje przez jaki procent czasu nasza monitorowana usługa jest dostępna w bieżącym miesiącu.