.

Server Control Panel - panel administracyjny serwerów VPS

Dostępne opcje

Opcje dodatkowe

 • Terminal - zdalny terminal umożliwiający zarządzanie serwerem
 • Informacje o systemie - opcja informująca o takich parametrach serwera jak: ilość procesorów, ilość pamięci RAM, pojemność oraz aktualny stan wykorzystanego transferu w danym miesiącu
 • Monitoring usług - opcja umożliwiająca dodanie usługi do monitorowania, w razie awarii usługi jest wysyłane komunikat do użytkownika z informacją jaka usługa jest nie dostępna.
 • Statystyki - statystyki zużycia transferu w poszczególnych miesiącach wraz ze szczegółami

Ustawienia

 • Zarządzanie RevDNS - opcja umożliwiająca ustawienie odwrotnej translacji adresu DNS dla adresu IP
 • Zarządzaj DNS - opcja umożliwiająca zarządzanie domeną, tzn. dodanie domeny, usunięcie domeny, edycja rekordów

Zarządzanie VPS

Zarządzanie serwerem VPS odbywa się poprzez wybranie (kliknięcie) w przycisk z nazwą serwera w górnej części interfejsu (1). Nazwa serwera do którego odnoszą się wszystkie wykonywane czynności jest podświetlona na kolor ciemno szary oraz koło nazwy widnieje znak „*”.

Operacje jakie możemy wykona na serwerze VPS (2):

 • „Twardy restart” - opcja umożliwiająca restart serwera VPS w momencie kiedy system nie odpowiada lub działa nie prawidłowo,
 • „Wyłącz komputer (twardy)„ - opcja umożliwiająca wyłączenie serwera VPS w sytuacji kiedy system nie odpowiada lub działa nie poprawnie,
 • „Uruchom ponownie” - opcja umożliwiająca restart serwera VPS. Opcja działa tylko w sytuacji kiedy system działa poprawnie. W sytuacji kiedy opcja zostanie wywołana, a system na serwerze VPS działa nie poprawnie wszystkie inne operacje zostaną zawieszone,
 • „Wyłącz komputer” - opcja umożliwiająca wyłączenie serwera VPS. Opcja działa tylko w sytuacji kiedy system działa poprawnie. W sytuacji kiedy opcja zostanie wywołana, a system na serwerze VPS działa nie poprawnie wszystkie inne operacje zostaną zawieszone,
 • „Włącz komputer” - włączenie serwera VPS.