.

PuTTY

Program PuTTY, jest darmowym emulatorem terminala dla systemów MS Windows, obsługującym protokół SSH. Program nie wymaga instalacji - po pobraniu jest gotowy do uruchomienia. Po uruchomieniu programu na ekranie pojawia się okno konfiguracyjne. Jest ono podzielone na dwie części. Z lewej strony w pionowym oknie znajduje się menu konfiguracyjne, natomiast z prawej strony znajdują się pola i opcje wybierane i wprowadzane podczas konfiguracji programu.

W celu konfiguracji sesji ssh wybierz pozycję menu Session, następnie wprowadź adres serwera np. emil.unixstorm.org i zaznacz protokół „SSH”. Automatycznie zostanie wybrany port 22, na którym odbierane są przez serwer żądania otworzenia sesji ssh. Kliknij Open. Jeśli z danym serwerem łączysz się po raz pierwszy, pojawi się okno ostrzegające, że przesłany przez serwer tzw. „publiczny klucz serwera” nie jest znany Twojemu komputerowi. W takim przypadku naciśnij przycisk „Tak”. Ekran ten pojawi się także w przypadku, jeśli klucz publiczny serwera uległ zmianie.

Po nawiązaniu połączenia i wprowadzeniu nazwy użytkownika, serwer zapyta Cię o hasło. Wprowadzane przez Ciebie znaki nie będą wyświetlane na ekranie.

Jeśli hasło zostało poprawnie zweryfikowane przez serwer, możesz rozpocząć teraz zdalną sesję na serwerze. Cały przebieg sesji przesyłany jest poprzez sieć Internet w postaci zaszyfrowanej. Na zakończenie sesji wprowadź komendę exit, która wyloguje Cię z serwera i przerwie połączenie.