.

Co to jest AuthInfo i AuthCode?

AuthInfo (kod autoryzujący dla domen polskich) - unikalny kod generowany dla każdej domeny, jednoznacznie ją identyfikujący. Jest niezbędny przy przeprowadzaniu transferu domeny do innego rejestratora. Kod AuthInfo można uzyskać kontaktując się z rejestratorem danej domeny.

AuthCode (kod autoryzujący dla domen globalnych) - unikalny kod generowany dla każdej domeny, jednoznacznie ją identyfikujący. Jest niezbędny przy przeprowadzaniu transferu domeny globalnej do innego rejestratora. AuthCode można uzyskać kontaktując się z rejestratorem danej domeny.