.

Jak dodać przekierowanie URL?

1. Zaloguj się do panelu DirectAdmin. (Jak zalogować się do panelu?)

2. Wybierz domenę, dla której wprowadzane będą zmiany.

3. Przejdź do Przekierowania.

4. Kliknij przycisk UTWÓRZ NOWE PRZEKIEROWANIE.

5. W nowym oknie wypełnij formularz:

  • Ścieżka lokalna URL - wskazuje adres, z którego ma nastąpić przekierowanie. Domyślne „/” oznacza przekierowanie z wybranej domeny.
  • Typ przekierowania - do wyboru są przekierowania 301, 302, oraz 303
    • 301 - oznacza przekierowanie na stałe
    • 302 - przekierowanie tymczasowe (roboty internetowe nie aktualizują wpisów)
    • 303 - przekierowanie stosowane w odpowiedzi na przesyłany formularz
  • Docelowy URL - adres naszej istniejącej już strony.

6. Potwierdź wprowadzone dane klikając w przycisk UTWÓRZ.

7. Na liście przekierowań pojawi się nowa pozycja.