.

Jak połączyć się z FTP przez Filezillę?

1. Uruchom program FileZilla.

2. Wprowadź dane logowania:

  1. Adres serwera
  2. Nazwa użytkownika
  3. Hasło użytkownika
  4. Nr portu serwera ftp (domyślny port 21)
  5. Po wprowadzeniu danych naciśnij przycisk „Szybkie łączenie

3. Po wprowadzeniu prawidłowych danych zostaje nawiązane połączenie z serwerem FTP.

Na ekranie zostaną wyświetlone następujące dane:

  1. Komunikaty serwera
  2. Dane znajdujące się na komputerze lokalnym
  3. Dane znajdujące się na serwerze FTP
  4. Informacje na temat przesyłania danych pomiędzy serwerem, a komputerem lokalnym