.

1. Uruchom program TotalCommander.

2. W górnym menu Sieć wybierz opcję FTP Połączenie… lub skorzystaj ze skrótu Ctrl+N

3. W oknie Połącz z serwerem FTP kliknij w Nowe połączenie…

4. Uzupełnij dane:

Sesja (1) - dowolna nazwa, pod którą na liście połączeń będzie znajdowało się tworzone połączenie FTP.

Nazwa hosta (2) - Twoja domena (np. moja domena.pl lub nazwaużytkownika.unixstorm.org)

Użytkownik (3) - Nazwa użytkownika FTP

Hasło (4)- w tym polu podaj swoje hasło

Zatwierdź dane klikając w OK

5. Zobaczysz swoje połączenie na liście połączeń FTP (pod nazwą jaką wybrałeś w punkcie 4 w opcji Sesja). Kliknij Połącz.

6. W lewym oknie TotalCommandera pojawią się katalogi z FTP.