.

Mail na komputerach Mac - konfiguracja poczty

 • Uruchom program Mail.

 • W menu Mail wybierz Dodaj konto…

 • oraz Dodaj inne konto…

 • Wprowadź podstawowe dane:
  • Pełna nazwa: imię i nazwisko - informacja ta będzie wyświetlana u odbiorcy wiadomości,
  • Adres email: adres e-mail skrzynki pocztowej,
  • Hasło: hasło do skrzynki pocztowej.
 • Kliknij przycisk Utwórz.

 • Następnie kliknij Dalej, aby ręcznie ustawić wybrane parametry.

 • Wprowadź ustawienia dla serwera poczty przychodzącej:
  • Wybierz typ konta IMAP lub POP,
  • Serwer pocztowy: adres serwera poczty przychodzącej mail.twojadomena.pl,
  • Użytkownik: login do skrzynki mailowej, np. imie.nazwisko@twojadomena.pl,
  • Hasło: hasło do skrzynki pocztowej.
 • Przejdź Dalej.

 • Wprowadź ustawienia dla serwera poczty wychodzącej:
  • Serwer SMTP: adres serwera poczty wychodzącej mail.twojadomena.pl,
  • Użytkownik: login do skrzynki mailowej, np. imie.nazwisko@twojadomena.pl,
  • Hasło: hasło do skrzynki pocztowej.
 • Następni kliknij Utwórz. Skrzynka została skonfigurowana.