.

Thunderbird - konfiguracja poczty

  • Włącz program Mozilla Thunderbird i w menu Plik wybierz Utwórz, a następnie Konfigurację konta pocztowego…

  • Wypełnij następujące pola:
    • Imię i nazwisko: informacja ta będzie wyświetlana u odbiorcy wiadomości,
    • Adres e-mail: adres e-mail skrzynki pocztowej,
    • Hasło: hasło do skrzynki pocztowej.
  • Kliknij przycisk Kontynuuj.

  • Program spróbuje automatycznie skonfigurować klienta pocztowego, w tym miejscu wybierz typ połączenia IMAP (zdalne foldery) lub POP3 (poczta lokalnie na komputerze).
  • Kliknij przycisk Konfiguracja zaawansowana.

  • W ustawieniach zaawansowanych sprawdź poprawność danych:
    • Adres serwera poczty przychodzącej: mail.twojadomena.pl,
    • Adres serwera poczty wychodzącej: mail.twojadomena.pl,
    • Nazwa użytkownika: adres e-mail, np. imie.nazwisko@twojadomena.pl.
  • W tym momencie, po wprowadzeniu poprawnych danych, można zakończyć konfigurację konta, klikając przycisk Gotowe lub Utwórz konto i edytuj jego ustawienia…

  • Po wybraniu Utwórz konto i edytuj jego ustawienia możemy zmodyfikować domyślne ustawienia:
    • Poniżej okno z ustawieniami zabezpieczeń (Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS),

  • które możemy zmienić na SSL/TLS (połączenie szyfrowane).

  • Wybierając z lewej kolumny Poczta wychodząca możemy zmienić ustawienia dla serwera SMTP.

  • Ustawienia serwera dla połączeń STARTTLS (Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS) - domyślny port 587.

  • Ustawienie serwera dla połączeń SSL/TLS (Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS) - domyślny port 465.