.

Zarządzaj RevDNS

Jak zmienić odwrotną translacje DNS (Reverse DNS)?

  • Z menu „Ustawienia” w górnej części interfejsu panelu wybieramy opcję „Zarządzaj RevDNS”

  • Wypełniamy pola formularza:
    • „Podaj nazwę domeny” - w tym polu podajemy nazwę domeny na która ma wskazywać wybrany przez nas adres IP
    • „Wybierz IP” - z listy wybieramy adres IP
  • Po wypełnieniu formularza klikamy na przycisk „Dodaj” (1)

Status zadania

Po dodaniu zadania otrzyma ono status „W realizacji” (2). Kiedy zmiana zostania dokonana zadanie zniknie z listy (2), a aktualne ustawienia revDNS dla adresu IP będą widoczne w dolnej tabeli (3).